Om skolan

Al-Azharskolan i Örebro

Verksamheten omfattar grundskola, förskola och fritidsverksamhet

Årskurser: F-6

Antal elever: 165

Inriktning: Skola med konfessionell inriktning (Islam)

Vår skola

Al-Azharskolan är en fristående svensk grundskola med muslimsk profil. Skolan är öppen för alla. Huvudman för skolan är Al-Azharstiftelsen i Stockholm. Skolan startade sin verksamhet 1998. Al-Azharskolan ligger i Örebro.

Eleverna kommer från hela Örebro Kommun och skolan har egen skolbuss. Vissa elever kommer från närliggande kommuner. Skolan består av lågstadie och mellanstadie och enheterna är placerade på två olika adresser. Det är utbildade lärare som ansvarar för undervisningen.

Al-azharskolan har ett elevvårdsteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och rektor.

Eleverna på skolan har framförallt somaliska som modersmål men andra språkgrupper förekommer också. Undervisningsspråket på skolan är svenska och undervisning i svenska som andraspråk integreras i undervisningen. Skolan följer den svenska skollagen och läroplanen. Skolans mål är att eleverna ska integreras och bli fast förankrade i det svenska samhällets värderingar men samtidigt känna sig trygga i sin egen ursprungskultur. Skolan serverar halalmat som tillagas i eget tillagningskök.

Al-Azhar förskola ligger på samma adress som lågstadiet och förskolan har ca 80 barn.