Viktig information i samband med Covid-19

Uppdaterad 15 april, 2020

Läget angående Corona viruset har förvärrats i Sverige.

På grund av detta har vi på skolan tagit till ytterligare åtgärder.

Dessa är:

  • Om ert barn har någon av dessa förkylningssymptom (snuva, hosta, feber) ska man stanna hemma.
  • Är man hemma ska man vara symtomfri (frisk) hemma i två dagar innan man kan komma till skolan igen.
  • All idrott kommer att vara utomhus.
  • Alla studiebesök ställs in.
  • Inga besök på skolan (gäller även föräldrar).
  • Föräldrar hämtar och lämnar sina barn på skolgården.
  • Alla IUP-samtal ställs in.
  • Ingen simning resten av terminen.

Om ert barn är hemma är det ert ansvar att kontakta klassläraren och meddela att barnet är hemma. Meddela även om barnet kommer vara hemma flera dagar.

Det är även ert ansvar som föräldrar att hålla tät kontakt med läraren för att kunna få material till ert barn att jobba hemma med. Ska man hämta material i skolan hämtas det utanför dörren, läraren kommer ut vid avtalad tidpunkt.

Vi behöver även kartlägga bland annat vad ni föräldrar arbetar med.

På grund av detta vill vi att ni föräldrar (både mamma och pappa) ska skicka ett sms till ert barns klasslärare och svara på dessa två frågor:

  1. Vad arbetar du med? (båda föräldrarna ska svara om du är arbetslös ska det stå, om du studerar eller har praktik ska det stå).
  2. Har ni möjlighet att ordna omsorg till ert barn själva om till exempel skolan skulle stänga?

Genom att svara på dessa frågor bekräftar ni även att ni läst denna viktiga information.

Vi får alla hjälpas åt i denna svåra tid

Vänliga hälsningar all personal på Al-Azharskolan