Ansök via post

Ladda ner blanketten och fyll i för att ansöka till Al-Azharskolan.
Skriv ut och skicka er ansökan till:

Al-Azharskolan
Mellringevägen 104
70353 Örebro

Märk brevet ”Elevansökan


Om du vill skicka en ansökan digitalt direkt, klicka här.