Viktig information i samband med Covid-19

Uppdaterad 15 april, 2020 Läget angående Corona viruset har förvärrats i Sverige. På grund av detta har vi på skolan tagit till ytterligare åtgärder. Dessa är: Om ert barn har någon av dessa förkylningssymptom (snuva, hosta, feber) ska man stanna hemma. Är man hemma ska man vara symtomfri (frisk) hemma i två dagar innan man kan komma till skolan igen. …