Elevhälsa

Skolans elevvårdsgrupp består av skolsköterska, skolläkare (konsult), skolpsykolog, specialpedagog (konsult) samt kurator (konsult).

Samtliga har lång erfarenhet av tjänstgöring inom det offentliga skolväsendet. De följer de regler och rutiner enligt Socialstyrelsen och som de kommunala skolorna följer.