Elevhälsa

Skolans elevvårdsgrupp består av skolsköterska Christina Jonsson, skolläkare Lars Hagnestad (konsult), skolpsykolog Peo Svensson, specialpedagog Inger Karlsson (konsult) samt kurator Christina Rundkvist (konsult).

Samtliga har lång erfarenhet av tjänstgöring inom det offentliga skolväsendet. De följer de regler och rutiner enligt Socialstyrelsen och som de kommunala skolorna följer.