Plugga hemifrån

  1. Använd Chromebook från skolan
  2. Använd egen dator
  3. Lektion på distans
  4. Teknisk hjälp
  5. Video Guider

För er som av olika skäl måste fortsätta skolgången på distans har vi förberett ett antal guider hur ni ansluter er till skolans digitala tjänster ovanför.

Så här börjar ni

Om ni använder skolans Chromebook hemma ska ni starta med punkt 1 i listan ovan, hoppa sen över punkt 2 (Använd egen dator) och fortsätt med punkt 3.

Om ni använder en egen dator börjar ni med punkt 2 och fortsätter sedan hela vägen.

Vårdnadshavare har också tillgång till och uppmuntras att ta del av informationen särskilt riktad till er. Det innehåller information som berör er!