Använd Chromebook från skolan


Här börjar du

För att använda skolans Chromebook hemma ska du läsa följande guider:

  • Anslut Chromebook till internet
  • Viktigt för vårdnadshavare