Videochatt (Google Hangout)


För att komma in i klassens Videochat gör du så här:

  1. Gå till Classroom
  2. Gå till Klassuppgifter
  3. Klicka på GEMENSAM VIDEOCHAT och klicka på länken för att gå in i samtalet.
  4. Tryck på Tillåt om datorn ber om tillstånd för något
  5. Tryck på Gå med för att komma in i samtalet

Om ni får hinder på vägen, klicka NÄSTA, HOPPA ÖVER eller OK när det visas.