Google Calendar


Ditt digitala schema

Skolan använder Google Calendar för schemaläggning. Här kan eleven se när direktsända lektioner börjar. Gör följande guider:


Aktivera Google Calendar

För att du ska kunna se dina schemalagda lektioner måste du aktivera klassens kalender. Gör så här:

1. Gå till www.google.se

2. Klicka på prickarna

3. Klicka på Kalendar

4. När du kommer till nästa sida ser du rutan ”Lägg till i kalender” – klicka på LÄGG TILL.

5. Nu har du aktiverat klassens Google Calendar.

Så här använder du Google Calendar

Google Calendar är ditt schema när du pluggar hemifrån. Här lägger din lärare ut tiderna när ni har direktsända genomgångar och andra tider som ska passas.

Genom att klicka på en lektion kan eleven komma åt en länk till lektionens Hangout. Klicka på länken för att ansluta.Klicka på Hangout-länken för att komma till sändningen när det är dags