Läxportal (Google Classroom)


Klassens Portal

Google Classroom

Här lägger läraren upp skoluppgifter, material och ger instruktioner för vad som gäller för dagen.

I Classroom finns ett rum för varje ämne. Alla klasser har dessutom ett rum som heter PORTAL. Detta är klassens samlingsrum där läraren lägger upp allmän information.

Elev ska i första hand gå hit för att få instruktioner från läraren.

Google Hangout och Chat används för direkt kommunikation, t.ex under föreläsningar.

Kontakt med lärare

Lärare går också att nå via e-post. Se lista i Google Classroom, under ämnet Information i din klass Portal.