Läxportal (Google Classroom)


Klassens Portal

Google Classroom

Här lägger läraren upp skoluppgifter, material och ger instruktioner för vad som gäller för dagen.

I Classroom finns ett rum för varje ämne. Alla klasser har dessutom ett rum som heter PORTAL, samt årskurssiffran. Detta är klassens samlingsrum där läraren lägger upp allmän information.

Hit ska elev gå i första hand för att få instruktioner från läraren.

Google Hangout och Chat används för direkt kommunikation, t.ex under föreläsningar.

Kontakt med lärare

Lärare går också att nå via e-post. Se lista i Google Classroom, under ämnet Information i din klass Portal.